Created: 19 Қантар 2021
2223

Мемлекеттік сатып алу 2021

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүргізу жайлы
хабарландыру

Алматы қ.                                                                             «19» қаңтар 2021 жыл.

 

            ШЖҚ «Алматы облыстық ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес орталығы» КМК (ары қарай – Тапсырыс беруші) Алматы қ. Г. Орманов көшесі 17а мекен-жайында орналасқан, №1 қосымшаға сәйкес төмендегі тауарларға баға ұсыныстарын беруді сұрайды:  

               Тауар тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізілуі тиіс.               Тауарды жеткізу орны: ҚР, Алматы қ. Г. Орманова 17а, DDP Инкотермс 2010.    1-қосымша

№ п/п

Халықаралық патенттік емес атаулар және сатып алынған дәрілік заттар мен медициналық  бұйымдардың сипаттамасы

Өлшем бірлігі

 

Мөлшері

Бағасы

Бөлінген сома

1

Контрольная кровь Para 12 Extend (1L, 1N, 1Н) 3*2,5 ml

 

набор

 

1

69 160,00

69 160,00

 

  

2

Alere Pima CD4 Test Bead standard – контрольные, картриджи с флуоресцентными микрогранулами, для измерения нормального и низкого уровня CD4

 

 

 

 

 

упаковка

 

 

 

 

 

2

  

 

 63 000,00

63 000,00

 

 

3

Пробирка вакуумная, пластиковые для отделения с крышкой с гелем и антикоагулянтом ЭДТА К2, объём от 5мл - 8мл. Вакутейнеры для ПЦР (ВН, резистентность)

 

 

 

 

 

штук

 

 

 

 

 

4500

100

450 000,00

4

Транспортная среда для определения КВИ

штук

50

2800

140 000,00

 

Қорытындысы:

 

 

 

722 160,00 теңге

           

 

Техническая спецификация

По лоту №1

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная кровь Para 12 Extend (1L,1N,1H) 3*2,5мл

Предназначена для оценки точности и достоверности результатов, полученных на гематологических анализаторах.
Ежедневное использование контрольной крови обеспечивает точность и достоверность получаемых результатов. Контрольная  кровь анализируется так же, как  и образцы исследуемой крови.

Состав:
Реагент содержит стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы.
Стабильность:
Стабильность закрытого флакона 6 месяцев
Стабильность  открытого флакона 30дн.
Фасовка:
В наборе 3 флакона по 2,5мл  (1 высокий уровень, 1 низкий уровень, 1 нормальный уровень).

 

Техническая спецификация

По лоту №4

 

Стерильный набор для забора биоматериала должен состоять из:

1) 1 назофаренгиальный зонд с линией отлома;

2) 1 зонд для зева с линией отлома;

3) 2 пластикового контейнера (компонент для инактивации/деактивации, высвобождения РНК/ДНК и транспортировки)

Наименование: Набор для назальных и фарингеальных мазков (пластиковые синтетические зонды 2-х типов) со специальной транспортной/инактивирующей пробиркой.

 

Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары «26» қаңтар айының 2021 жылы 11 сағат 00 минутына дейін, Алматы қаласы, Г. Орманов көшесі, 17а мекен-жайында қабылданады.

           Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі аяқталғанға дейін желімделген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конвертте Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысы, жеке немесе заңды тұлғаның лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе іс - қимылды (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсат, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде, сондай - ақ ұсынылатын тауарлардың Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 қаулысымен бекітілген Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жеткізуі тиіс.            Баға ұсыныстары көрсетілген конверт «26» қаңтар айының 2021 ж., сағат 12:00-де, Алматы қаласы, Г. Орманов көшесі 17а, акт залында ашылады.      Бірдей бағалық ұсыныстарды ұсынған жағдайда жеңімпаз бағалық ұсынысты ұсынған әлеуетті өнім беруші болып табылады. Бір әлеуетті жеткізуші болған жағдайда баға ұсынысы мен құжаттары осы Ереженің 113-тармағына сәйкес берілсе, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы мұндай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу сәтсіз деп танылады.

Егер жеңімпаз біліктілік талаптарына сай болмаса, баға ұсыныстары әдісімен сатып алу сәтсіз деп танылады.

               Баға ұсынысы бар жапсырылған конверттің алдыңғы жағында әлеуетті өнім беруші мыналарды көрсетеді: сатып алуды ұйымдастырушының орналасқан жерінің мекен-жайы, әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысы ұсынылатын тауарларды сатып алу атауы.

Хабарлама баға ұсыныстарын түпкілікті қабылдау күніне дейін 7 күнтізбелік күн бұрын орналастырылады.

 

Әлеуетті өнім берушінің бағағалр кестесі 

(әлеуетті өнім берушінің атауы, әрбір лотқа жеке толтырылады) 

№ р/с

Мазмұны

Тауарлар атауы

1

2

3

1.

Қысқаша сипаттамасы

 

2.

Шыққан елі

 

3.

Зауыт-дайындаушы

 

4.

Өлшем бірлігі

 

5.

Бағасы _________ бір данасына__________________

ИНКОТЕРМС 2010__________________ талаптарына сай.

      (межелі пункті)

 

6.

Мөлшері (көлемі)

 

7.

Барлық бағасы

 

8.

Жалпы бағасы________ ИНКОТЕРМС 2010______________талаптарына сай.

(межелі пункті)

Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кеден бажын төлеуге, ҚҚС және басқа салықтарды, төлемдер мен алымдарды және басқа да шығыстарын қоса алғанда.

Әлеуетті өнім беруші басқа шығыстарды да көрсетуге құқылы, оның ішінде:

8.1.

8.2.

 

 

Мен (Біз) тендерлік құжаттамада келісілген Сіздердің төлем шарттарыңызбен келісемін (міз)  соглас(ен) (ны) с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.

Төлемнің мынадай балама шарттарын ұсынамыз:

__________________________________________________________________________

                       (төлемнің балама шарттары, егер бар болса, болмаса басқа да шарттармен аударылады)

(аудару керек):_______________________________________________), бұл ретте бағалық жеңілдік ұсына отырып

_______________________________________________________________________________________________________________________

                          (ақшалай  түрде, жазбаша көрсету керек)

___________________________          _______________________

    (Қызметі, аты-жөні)                                               (Қолы )

 

М.О.

Ескертпе: әлеуетті өнім беруші 8-жолда көрсетілген жалпы бағаның құраушы бөліктерін көрсетпеуіне болады, бұл ретте осы жолда көрсетілген бағаны тендерлік комиссия әлеуетті өнім берушінің барлық шығындары айқындалғаны ретінде қарайды және қайта қарауға жатпайды.

 

 

 

 

Директор                                                               Б.Сауранбаев